Prof. Wojciech Roszkowski Przewodniczącym Rady MHP

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Muzeum Historii Polski, we wtorek 12 stycznia 2016 r., prof. Wojciech Roszkowski został wybrany na jej przewodniczącego, a prof. Henryk Samsonowicz na wiceprzewodniczącego.

Obecnie w skład Rady MHP wchodzą:
prof. Richard Butterwick
dr hab. Jolanta Choińska-Mika
prof. dr hab. Andrzej Chwalba
prof. dr hab. Andrzej Friszke
dr Łukasz Kamiński
Alicja Knast
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
dr hab. Filip Musiał
prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
prof. dr hab. Andrzej Rottermund
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
dr hab. Paweł Śpiewak
Renata Wiśniewska


Rada rekomendowała na jej 15-go członka dr. Adolfa Juzwenko, którego kandydaturę przedstawi do zatwierdzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto Rada przyjęła sprawozdanie z rocznej działalności Muzeum, a także ze stanu prac nad stałą siedzibą docelową i wystawą stałą MHP. Dyrektor Muzeum Robert Kostro przedstawił również plany edukacyjne, wydawnicze oraz wystawiennicze (m.in. multimedialne wystawy na Google Cultural Institute).
Rada Muzeum sprawuje nadzór nad realizacją planów rocznych, a także opiniuje sprawozdania i decyzje dotyczące statutowej działalności MHP.

2016-01-12