List intencyjny ws. budowy MHP podpisany!

21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Następnie został podpisany list intencyjny pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację inwestycji.


List w obecności premier RP Ewy Kopacz podpisali: minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Od lewej: premier RP Ewy Kopacz, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro

Od lewej: premier RP Ewa Kopacz, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, fot. MHP/Magdalena Głowacka.

Dyrektor MHP Robert Kostro podpisuje list intencyjny ws. wieloletniego programu dotyczącego budowy Muzeum Historii Polski, fot. MHP/Magdalena Głowacka.


„Budowa realizowana będzie w ramach wieloletniego programu rządowego opiewającego na 310 mln zł. W pierwszym roku, czyli w 2016 r., pierwsza transza wyniesie 11,6 mln zł” - poinformowała premier na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.


Siedziba MHP o powierzchni około 24 tys. m2 powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej w zespole muzealnym, do którego należeć będzie już istniejące Muzeum X Pawilonu, budowane Muzeum Katyńskie oraz Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Historii Polski zajmie główne miejsce w całym kompleksie w tzw. Cytadeli Muzeów. „Otwarcie muzeum będzie miało miejsce w 2018 r. Chcielibyśmy, by to otwarcie nastąpiło w listopadzie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” - powiedziała premier, Ewa Kopacz.

Natomiast minister Omilanowska powiedziała, że jest bardzo szczęśliwa, iż muzeum zostanie zbudowane i, że „uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich członków rządu”. Podziękowała również dyrektorowi Robertowi Kostro za jego wieloletnie starania i walkę o to, aby muzeum powstało.

Koszty realizacji Programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie” w latach 2016-2019 nie przekroczą kwoty 310 mln zł.  Program zostanie sfinansowany z budżetu państwa.

W nowym gmachu Muzeum znajdzie się przede wszystkim ekspozycja stała Muzeum. Narracyjna wystawa w sposób innowacyjny przedstawi najważniejsze wątki dziejów Polski, w tym historię polityczną, kultury, życia społecznego i obyczajów. Centralne miejsce znajdzie w niej historia polskiej wolności. Wystawa, opowiadająca chronologicznie o dziejach Polski, będzie złożona z siedmiu galerii: Polska Piastów i Jagiellonów, Dawna Rzeczpospolita, Wiek XIX. Pod zaborami, II Rzeczpospolita, II wojna światowa, PRL i aneks (tematy po roku 1989). Wystawa stworzona będzie z oryginalnych obiektów oraz środków audiowizualnych, scenograficznych, multimedialnych. W nowym gmachu znajdzie się sala wystaw czasowych, które będą uzupełniały i wzbogacały treści zawarte w wystawie stałej. Powstanie tym samym unikatowy ośrodek muzealny, odwiedzany przez turystów z kraju i zagranicy oraz stanowiący centrum popularyzacji historii i dialogu na temat dziedzictwa narodowego.

2015-07-21