BazHum | Czasopisma humanistyczne i społeczne

BazHum to program opracowania, digitalizacji i udostępniania pełnotekstowej zawartości polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych.
Został wdrożony jako narzędzie ułatwiające szerokiej grupie odbiorców korzystanie z dorobku wielu dyscyplin polskich nauk humanistycznych, zwłaszcza w celach naukowych i edukacyjnych (adresatami są głównie naukowcy, studenci, nauczyciele, uczniowie).

 


Współpracując z wydawcami, staramy się udostępnić on-line zawartość tytułów często trudno dostępnych w inny sposób, dzięki czemu użytkownicy mogą zapoznać się z treścią publikowanych w nich artykułów bez konieczności wizyty w bibliotece i o dowolnej porze.  

Korzystanie z bazy nie wymaga logowania i jest całkowicie bezpłatne. Także wydawcy nie są obarczani żadnymi kosztami związanymi z opracowaniem, digitalizacją i udostępnieniem zawartości wydawanych przez nich czasopism. Artykuły umieszczane są w bazie na podstawie licencji niewyłącznych.

INFORMACJA DLA WYDAWCÓW
W najbliższym czasie prowadzone będą prace techniczne niezbędne dla usprawnienia działania bazy w przyszłości. W związku z tym mogą pojawić się opóźnienia w jej uzupełnianiu o zawartość kolejnych numerów. Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Kontakt dla wydawców:
bazhum@muzhp.pl

***
Program BazHum realizowany jest ze środków Muzeum Historii Polski oraz pozyskanych dofinasowań.

Aktualizacja bibliograficznej bazy BazHum finansowana w ramach umowy 800/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu czasopisma “Przegląd Historyczny” 1905-2012 - dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie pełnego zakresu 14 czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu na działalność upowszechniającą naukę

Rozwój pełnotekstowej bazy BazHum - dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Kultura+ Priorytet Digitalizacja

 

2019-06-17