Szkoły ponadgimnazjalne

Lekcje odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska33/35. Lekcje trwają od 60 do 90 minut.

Lekcje z cyklu Dzieje (się) na scenie! i Piastodzieje prosimy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Lekcje realizowane są dla minimum 30 osób.

Lekcję muzealną należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: oferta.edu@muzhp.pl

tel. (22) 211 90 47, (22) 211 90 08

Regulamin lekcji.

Formularz zgłoszeniowy.

 

Podstawowy kurs historii

 1. Czy potrzeba było cudu? – wykład z prezentacją na temat bitwy warszawskiej 1920 r. 
  Wykład trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Bolszewik – „niedźwiedź, czy małpa”? – lekcja o propagandzie z okresu wojny polsko–bolszewickiej (ćwiczenia na źródłach tekstowych i ikonograficznych).
  Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 3. Babel przeciw Broniewskiemu - wojna polsko–bolszewicka w literaturze (lekcja łącząca wiedzę z zakresu historii i języka polskiego).
  Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 4. Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej – w czasie zajęć uczniowie poznają struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego oraz złożoność funkcjonowania państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Kształtują także umiejętności systematyzowania poszczególnych urzędów wg zasady trójpodziału władz.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 5. Zbrodnia katyńska - lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r., stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej, sporo miejsca poświęcamy sprawie kłamstwa katyńskiego.
  Rozmawiamy też o powojennych losach rodzin zamordowanych oficerów i pokazujemy stosunek społeczeństwa polskiego do kłamstwa katyńskiego. Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 6. Armia Andersa – lekcja z wykorzystaniem mini wystawy na rollupach i aktywności. W czasie spotkania uczniowie poznają losy Polaków pod okupacją sowiecką, szlak bojowy armii pod dowództwem gen. W. Andersa, losy powojenne oraz dziedzictwo II Korpusu Polskiego.
  Spotkanie trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł + transport roll-upów do szkoły.
 7. Jan Karski – próba odtworzenia biografii - podczas lekcji uczniowie, korzystając ze źródeł historycznych, zapoznają się z kolejnymi etapami życia Jana Karskiego. Zajęcia pozwolą uczniom na kształcenie umiejętności tworzenia biogramu i odnoszeniu losów jednostki do kontekstu historii Polski oraz historii powszechnej.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 8. Nie tylko Karski - podczas spotkania uczniowie, na podstawie tekstów źródłowych, dowiadują się o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Zapoznają się z rolą i metodami działania Żegoty oraz poznają sylwetki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 9. Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego związanego z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce.  W trakcie lekcji uczniowie kształtują umiejętność zadawania pytań badawczych, odnajdywania i interpretacji informacji, a także wyciągania wniosków i formułowania sądów historycznych. Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 10. Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej - podczas lekcji uczniowie zapoznają się z postawami ludności polskiej wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. Zajęcia pozwolą uczniom na poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.

Rozszerzony kurs historii

 1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii insygniów koronacyjnych. Podczas lekcji uczniowie poznają ich symbolikę, znaczenie oraz ceremoniał koronacyjny.
  Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego: geneza ziemiaństwa - rycerz, szlachcic Sarmata, ziemianin. Tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego.  Architektura. 
  Wykład trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 3. Powstanie styczniowe – cykl spotkań opartych na analizie materiału źródłowego. Do wyboru następujące moduły:
  •    Aleksander Wielopolski i jego reformy
  •    Branka i przyczyny wybuchu powstania styczniowego
  •    Biali i czerwoni
  •    Duchowni w powstaniu styczniowym
  •    Rola kobiet w powstaniu styczniowym
  •    Przed powstaniem styczniowym
  •    Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych
  •    Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim
  •    Tajemne Państwo
  •    Kult powstania styczniowego
  Zajęcia dotyczące jednego modułu trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.