Szkoły ponadpodstawowe

Lekcje odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35. Lekcje trwają od 60 do 90 minut.

Lekcję muzealną należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: oferta.edu@muzhp.pl

Lekcje z cyklu Dzieje (się) na scenie! i Piastodzieje prosimy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Lekcje realizowane są dla minimum 30 osób.

 

tel. (22) 211 90 49, (22) 211 90 47, (22) 211 90 08

Regulamin lekcji.

Formularz zgłoszeniowy.

 

LEKCJE MUZEALNE

 1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii i znaczeniu insygniów oraz opowieść o ceremoniale koronacyjnym. Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego oraz tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego.  Wykład trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 3. I wolna elekcja - Spotkanie z cyklu Dzieje (się) na scenie! - lekcja historii stanowiąca połączenie przedstawienia teatralnego i pogadanki historycznej na temat spektaklu. W przedstawieniu trzej kandydaci: Ernest Habsburg, Henryk Walezy i Iwan Groźny przedstawiają swój "program wyborczy", widzowie dokonują wyboru króla; lekcja dotyczy demokracji szlacheckiej, parlamentaryzmu i instytucji wolnej elekcji.
  Spotkanie trwa 90 minut. Cena lekcji 18 zł/osoba.
 4. Powstanie styczniowe – cykl spotkań opartych na analizie materiału źródłowego. Do wyboru następujące moduły:
  •    Aleksander Wielopolski i jego reformy
  •    Branka i przyczyny wybuchu powstania styczniowego
  •    Biali i czerwoni
  •    Duchowni w powstaniu styczniowym
  •    Rola kobiet w powstaniu styczniowym
  •    Przed powstaniem styczniowym
  •    Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych
  •    Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim
  •    Tajemne Państwo
  •    Kult powstania styczniowego
  Zajęcia dotyczące jednego modułu trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 5. Przystanek Niepodległość – lekcja okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości
  Lekcja połączona z prezentacją filmu zrealizowanego dla MHP przez Zofię Kunert p.t. „Przystanek Niepodległość” poprzedzona wykładem o najważniejszych wydarzeniach polskiej drogi do niepodległości. Każda z trzech części filmu dotyczy różnych aspektów powstania niepodległego państwa: sytuacji międzynarodowej, pierwszych aktów prawnych, budowy granic II Rzeczypospolitej. Uczniowie w trakcie filmu uzupełniają kartę pracy.
  Lekcja trwa 60 minut.  Cena lekcji: 80 zł.
 6. Czy potrzeba było cudu? – wykład z prezentacją na temat bitwy warszawskiej 1920 r.  Wykład trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 7. Bolszewik – „niedźwiedź, czy małpa”? – lekcja o propagandzie z okresu wojny polsko–bolszewickiej (ćwiczenia na źródłach tekstowych i ikonograficznych).
  Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 8. Babel przeciw Broniewskiemu - wojna polsko–bolszewicka w literaturze (lekcja łącząca wiedzę z zakresu historii i języka polskiego).
  Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 9. Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej – w czasie zajęć uczniowie poznają struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego oraz złożoność funkcjonowania państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Kształtują także umiejętności systematyzowania poszczególnych urzędów wg zasady trójpodziału władz.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 10. Zbrodnia katyńska - lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r., stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej, sporo miejsca poświęcamy sprawie kłamstwa katyńskiego.
  Rozmawiamy też o powojennych losach rodzin zamordowanych oficerów i pokazujemy stosunek społeczeństwa polskiego do kłamstwa katyńskiego. Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 11. Armia Andersa – lekcja z wykorzystaniem mini wystawy na rollupach i aktywności. W czasie spotkania uczniowie poznają losy Polaków pod okupacją sowiecką, szlak bojowy armii pod dowództwem gen. W. Andersa, losy powojenne oraz dziedzictwo II Korpusu Polskiego. Spotkanie trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł
 12. Jan Karski – próba odtworzenia biografii - podczas lekcji uczniowie, korzystając ze źródeł historycznych, zapoznają się z kolejnymi etapami życia Jana Karskiego. Zajęcia pozwolą uczniom na kształcenie umiejętności tworzenia biogramu i odnoszeniu losów jednostki do kontekstu historii Polski oraz historii powszechnej.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 13. Nie tylko Karski - podczas spotkania uczniowie, na podstawie tekstów źródłowych, dowiadują się o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Zapoznają się z rolą i metodami działania Żegoty oraz poznają sylwetki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 14. Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego związanego z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce.  W trakcie lekcji uczniowie kształtują umiejętność zadawania pytań badawczych, odnajdywania i interpretacji informacji, a także wyciągania wniosków i formułowania sądów historycznych. Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 15. Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej - podczas lekcji uczniowie zapoznają się z postawami ludności polskiej wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. Zajęcia pozwolą uczniom na poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.

Lekcje w plenerze/spacery:

 1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy.
 2. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
 3. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.

 

Koszt spaceru 80 zł. Spracery odbywają się wyłącznie w środy w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada.

Rezerwacje: tel. (22) 211 90 49, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl