Szkoły ponadpodstawowe

Lekcje i warsztaty odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35.
Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.

Aby zarezerwować termin lekcji prosimy o kontakt telefoniczny:  22 211 90 49, 22 211 90 47 lub 22 211 90 08.

Po rezerwacji telefonicznej, prosimy o przesłanie  w ciągu 3 dni formularza zgłoszeniowego, będącego potwierdzeniem rezerwacji.

 1. Lekcje odbywają się o godzinie 10.00 i 12:30.
 2. Jednocześnie możemy poprowadzić tylko jedną lekcję (maks. 30 osób).
 3. Lekcje z przedstawieniami odbywają się tylko w piątki.
 4. Lekcje ze spacerem odbywają się tylko w środy, w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada.

 

Regulamin lekcji.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 2 do regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy.

 

LEKCJE MUZEALNE

 

 1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii i znaczeniu insygniów oraz opowieść o ceremoniale koronacyjnym. Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego oraz tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego. Wykład trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 3. Powstanie styczniowe – cykl spotkań opartych na analizie materiału źródłowego. Do wyboru następujące moduły:
  •    Aleksander Wielopolski i jego reformy
  •    Branka i przyczyny wybuchu powstania styczniowego
  •    Biali i czerwoni
  •    Duchowni w powstaniu styczniowym
  •    Rola kobiet w powstaniu styczniowym
  •    Przed powstaniem styczniowym
  •    Powstanie styczniowe na ziemiach zabranych
  •    Powstanie styczniowe w Królestwie Polskim
  •    Tajemne Państwo
  •    Kult powstania styczniowego
  Zajęcia dotyczące jednego modułu trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 4. Przystanek Niepodległość – lekcja okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości
  Lekcja połączona z prezentacją filmu zrealizowanego dla MHP przez Zofię Kunert p.t. „Przystanek Niepodległość” poprzedzona wykładem o najważniejszych wydarzeniach polskiej drogi do niepodległości. Każda z trzech części filmu dotyczy różnych aspektów powstania niepodległego państwa: sytuacji międzynarodowej, pierwszych aktów prawnych, budowy granic II Rzeczypospolitej. Uczniowie w trakcie filmu uzupełniają kartę pracy.
  Lekcja trwa 60 minut.  Cena lekcji: 80 zł.
 5. Świętujemy niepodległość! O historii Święta Niepodległości - na warsztatach uczniowie, na podstawie wiadomości i dokumentów z epoki, odtworzą historię święta niepodległości. Dowiedzą się, kto i kiedy przyczynił się do wpisania daty 11 listopada do kalendarza świąt narodowych. Warsztaty trwają 90 minut, koszt zajęć: 80 zł.
 6. Bohaterowie niepodległości - na warsztatach uczniowie szukają odpowiedzi na pytanie: komu zawdzięczamy niepodległość - politykom, żołnierzom, dyplomatom, działaczom społecznym czy może anonimowym obywatelom? Warsztaty trwają 90 minut, koszt 80 zł.
 7. Wygrany mecz -  kiedy powstały kluby sportowe? Jakie dyscypliny sportowe były popularne u progu wolnej Polski? Jaka była rola organizacji sportowych w procesie odzyskiwania niepodległości? - to niektóre z pytań, na które uczniowie znajdą odpowiedzi w czasie spotkania. Warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych trwają 60 minut, cena: 80 zł.
 8. Czy potrzeba było cudu? – wykład z prezentacją na temat bitwy warszawskiej 1920 r.  Wykład trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 9. Bolszewik – „niedźwiedź, czy małpa”? – lekcja o propagandzie z okresu wojny polsko–bolszewickiej (ćwiczenia na źródłach tekstowych i ikonograficznych).
  Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 10. Babel przeciw Broniewskiemu - wojna polsko–bolszewicka w literaturze (lekcja łącząca wiedzę z zakresu historii i języka polskiego).
  Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 11. Struktura państwa polskiego w czasie II wojny światowej – w czasie zajęć uczniowie poznają struktury najwyższych władz państwowych II RP i Polskiego Państwa Podziemnego oraz złożoność funkcjonowania państwa polskiego w okresie II wojny światowej. Kształtują także umiejętności systematyzowania poszczególnych urzędów wg zasady trójpodziału władz.
  Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 12. Zbrodnia katyńska - lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r., stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej, sporo miejsca poświęcamy sprawie kłamstwa katyńskiego.
  Rozmawiamy też o powojennych losach rodzin zamordowanych oficerów i pokazujemy stosunek społeczeństwa polskiego do kłamstwa katyńskiego. Lekcja trwa 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 13. Armia Andersa – lekcja z wykorzystaniem mini wystawy na rollupach i aktywności. W czasie spotkania uczniowie poznają losy Polaków pod okupacją sowiecką, szlak bojowy armii pod dowództwem gen. W. Andersa, losy powojenne oraz dziedzictwo II Korpusu Polskiego. Spotkanie trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 14. Jan Karski – próba odtworzenia biografii - podczas lekcji uczniowie, korzystając ze źródeł historycznych, zapoznają się z kolejnymi etapami życia Jana Karskiego. Zajęcia pozwolą uczniom na kształcenie umiejętności tworzenia biogramu i odnoszeniu losów jednostki do kontekstu historii Polski oraz historii powszechnej.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 15. Nie tylko Karski - podczas spotkania uczniowie, na podstawie tekstów źródłowych, dowiadują się o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków. Zapoznają się z rolą i metodami działania Żegoty oraz poznają sylwetki Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 16. Co się robi na Mętowie – analiza tekstu źródłowego związanego z sytuacją ludności żydowskiej w Polsce.  W trakcie lekcji uczniowie kształtują umiejętność zadawania pytań badawczych, odnajdywania i interpretacji informacji, a także wyciągania wniosków i formułowania sądów historycznych. Lekcja trwa 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 17. Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej - podczas lekcji uczniowie zapoznają się z postawami ludności polskiej wobec ludności żydowskiej w czasie okupacji niemieckiej. Zajęcia pozwolą uczniom na poznanie dokumentów władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa regulujących sytuację Żydów.
  Lekcja trwa 90 minut. Cena lekcji: 80 zł.

.

SPACERY:

 1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy.
 2. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
 3. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.
 4. Śladami 11 listopada - spacer po Śródmieściu przez miejsca, które były świadkami wydarzeń w listopadzie 1918 r.
 5. Kobiety niepodległej - spacer po Śródmieściu Warszawy śladami kobiet, które odcisnęły swój ślad w życiu politycznym, społecznym czy kulturalnym odrodzonej Polski.

 

Spacery przeznaczone są dla uczniów od VI klasy szkoły podstawowej. Trwają 90 - 120 minut.

Koszt spaceru 80 zł.

Rezerwacje: tel. (22) 211 90 49, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl