Szkoły podstawowe

Lekcje odbywają się w tymczasowej siedzibie Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35. Lekcje trwają od 60 do 90 minut.

Lekcję muzealną należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres: oferta.edu@muzhp.pl

Lekcje z cyklu Dzieje (się) na scenie! i Piastodzieje prosimy zamawiać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Lekcje realizowane są dla minimum 30 osób.

tel. (22) 211 90 49, (22) 211 90 47, (22) 211 90 08

Regulamin lekcji.

Formularz zgłoszeniowy.

 

Klasy I-III

 1. Jabłko, berło, korona – opowieść o polskich insygniach koronacyjnych. Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Kto Ty jesteś? – lekcja w trakcie której uczniowie poznają historię i znaczenie polskich symboli narodowych. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł
 3. Kto był kim na królewskim dworze? – w trakcie lekcji uczniowie poznają mieszkańców średniowiecznego zamku. Dowiadują się jakie urzędy funkcjonowały na dworze, jakie były obowiązki i atrybuty poszczególnych urzędników.
  Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 4. Wojtek – niedźwiedź z Armii Andersa – spotkanie poświęcone niedźwiedziowi, który trafił do polskiego wojska w czasie II wojny światowej. W czasie spotkania uczniowie poznają podstawowe informacje na temat szlaku bojowego armii gen. Andersa i losów Polaków.  Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 5. Co historyk ma wspólnego z detektywem?
  W jaki sposób opowiedzieć historię przy pomocy przedmiotu?
  Wiek przedmiotu, materiał z którego został wykonany, funkcja do której był przeznaczony, jego wartość materialna przybliża nam epokę z której pochodzi. Jeżeli należał do jakiejś osoby pokazuje nam jej pochodzenie, pozycję społeczną, sprawowaną funkcję. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 6. Na zakupy!
  Spotkanie poświęcone jest XIX - wiecznym warszawskim sklepom. Uczniowie w trakcie zajęć poznają jak dawniej robiono zakupy, jakie towary można było kupić w sklepach.
  Lekcja dla klas III-IV. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji 80 zł.

Klasy IV-VIII

 1. Jabłko, berło, korona – opowieść o polskich insygniach koronacyjnych. Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 2. Kto był kim na królewskim dworze? – w trakcie lekcji uczniowie poznają mieszkańców średniowiecznego zamku. Dowiadują się jakie urzędy funkcjonowały na dworze, jakie były obowiązki i atrybuty poszczególnych urzędników. Lekcja dla kl. IV-V. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 3. Budowanie miasta – lekcja wykorzystująca wielkoformatową grę planszową, pokazującą zasady budowania średniowiecznych miast. W trakcie zajęć poruszane jest zagadnienie stylów architektonicznych. Zajęcia trwają 90 minut. Cena lekcji: 80 zł
 4. O szlacheckim stroju – spotkanie, w trakcie którego uczniowie poznają charakterystyczne cechy kultury szlacheckiej, a przede wszystkim elementy i znaczenie stroju szlacheckiego. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł
 5. Konspiracja w XIX wieku - warsztat historyczny ukazujący historię walki o niepodległość Polski. Na podstawie rozmowy nauczającej i wykonywanych zadań, uczniowie poznają warunki życia w kraju pod zaborami, przyczyny wybuchu kolejnych powstań narodowych, nazwiska najważniejszych postaci i faktów związanych z tymi wydarzeniami.
  Lekcja dla klas VI -VII. Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 6. Wielka Emigracja – lekcja poświęcona emigracji po powstaniu listopadowym. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 z.
 7. Katyń 1940 - lekcja oparta na prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 r. oraz stosunki polsko – sowieckie w czasie II wojny światowej.
  Lekcja dla kl. VI-VII. Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 8. Wojtek – niedźwiedź z Armii Andersa – spotkanie poświęcone niedźwiedziowi, który trafił do polskiego wojska w czasie II wojny światowej. W czasie spotkania uczniowie poznają podstawowe informacje na temat szlaku bojowego armii gen. Andersa i losów Polaków.  Zajęcia trwają 45 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 9. Armia Krajowa - największa konspiracyjna armia okupowanej Europy - zajęcia, podczas których uczniowie poznają podstawowe fakty na temat Armii Krajowej - powstanie organizacji, jej strukturę, formy działalności i losy powojenne żołnierzy AK.
  W trakcie lekcji uczniowie wykonują zadania pozwalające im na lepsze zrozumienie specyfiki działania, zagrożeń i konsekwencji działalności AK.
  Lekcja dla kl. VI-VII. Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.
 10. Co historyk ma wspólnego z detektywem?
  W jaki sposób opowiedzieć historię przy pomocy przedmiotu?
  Wiek przedmiotu, materiał z którego został wykonany, funkcja do której był przeznaczony, jego wartość materialna przybliża nam epokę z której pochodzi. Jeżeli należał do jakiejś osoby pokazuje nam jej pochodzenie, pozycję społeczną, sprawowaną funkcję.
  Zajęcia trwają 60 minut. Cena lekcji: 80 zł.

Lekcje w plenerze/spacery:

 1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy.
 2. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
 3. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.

 

Spacery przeznaczone są dla uczniów od VI klasy szkoły podstawowej. Spracery odbywają się wyłącznie w środy w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada.

Koszt spaceru 80 zł.

Rezerwacje: tel. (22) 211 90 49, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl

 

Dzieje (się) na scenie! czyli lekcje muzealne z przedstawieniami.


Wyjątkowe lekcje muzealne, do których wprowadzeniem jest krótkie przedstawienie teatralne będące próbą odtworzenia minionej rzeczywistości. Sprzyja to zaangażowaniu ucznia w wydarzenia i ułatwia zrozumienie racji i motywów postępowania przedstawianych postaci.

Na lekcji uczniowie:

    poznają kontekst historyczny,
    dokonują wyborów,
    analizują skutki podjętych decyzji.

    Klasy I–IV

    Legendy miejskie
    Przedstawienie prezentuje osiem legend związanych z polskimi miastami. W trakcie lekcji uczniowie rozmawiają o herbach poszczególnych miast, a także poznają historię herbu  swojej miejscowości.

    Początki państwa polskiego
    Przedstawienie z cyklu Piastodzieje. Historia pierwszych władców Polski połączona z pogadanką historyczną.
   

Klasy V–VIII


    Wolna elekcja
    Lekcja historii, podczas której kandydaci do polskiego tronu w 1573 r.: Ernest Habsburg, Henryk Walezy i Iwan Groźny przedstawiają swój „program wyborczy”. Uczniowie dokonują wyboru króla; lekcja dotyczy demokracji szlacheckiej, parlamentaryzmu i instytucji wolnej elekcji.


    Lekcje z przedstawieniami odbywają się dla minimum 30 osób.

    Koszt lekcji 18 zł/osoba.

    Zamówienia lekcji:
    22 211 90 49, 22 211 90 47, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl