Nauczyciele

Pakiet edukacyjny Karski i jego czasy

„Jan Karski i jego czasy” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego stworzonego przez Muzeum Historii Polski.

Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności. Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji  historii, języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu dziedzinach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

Pakiet znajduje się na stronie www.karski.muzhp.pl


BELFER

Strona dydaktyczna MHP skierowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych oraz uczniów. Nasi odbiorcy znajdą tu treści niezbędne w nauczaniu historii Polski m. in.: źródła wraz z opracowaniami, gry historyczne, quizy. Ważnym elementem strony jest dział przybliżający treści i metody dydaktyczne proponowane przez oświatę we Francji, Niemczech, Ukrainie i innych krajach. Nasza strona ma także wymiar społecznościowy – chcemy zachęcić nauczycieli (także tych uczących historii Polski zagranicą) do współpracy z nami poprzez nadsyłanie recenzji podręczników, instytucji i imprez popularyzujących historię, czy nadsyłanie własnych opracowań źródeł. Dział debat połączony z forum internetowym ma służyć dyskusji nad ważnymi zagadnieniami z zakresu edukacji historycznej.

Więcej: www.belfer.muzhp.pl

 

2015-05-28