Nauczyciele

Pakiet edukacyjny „Jan Karski i jego czasy”

„Jan Karski i jego czasy” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego stworzonego przez Muzeum Historii Polski.

Materiał, którego podstawą jest życiorys emisariusza pokazuje szeroki kontekst jego działalności. Zawarte w pakiecie materiały dotyczą m.in. tematyki okupacji niemieckiej w Polsce, Polskiego Państwa Podziemnego i sytuacji ludności żydowskiej. W skład pakietu wchodzą także propozycje scenariuszy lekcji  historii, języka polskiego, etyki, czy godziny wychowawczej. Jego niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystywania materiałów na wielu dziedzinach szeroko pojętej edukacji humanistycznej. Tak przygotowany materiał wpisuje się w założenia nowej podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Pakiet odwołuje się do metody case study - na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Jan Karski. Wieloaspektowość przygotowanego pakietu pozwoli na jego realizację metodą projektu.

Pakiet znajduje się na stronie www.karski.muzhp.pl

 

Pakiet edukacyjny „Tadeusz Kościuszko – Człowiek idei”

„Tadeusz Kościuszko – Człowiek idei” to tytuł internetowego pakietu edukacyjnego adresowanego do wszystkich zainteresowanych historią, w szczególności do uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli.
Pakiet ma charakter interdyscyplinarny, a punktem wyjścia do omawiania poszczególnych tematów jest życiorys Tadeusza Kościuszki. Przeglądając pakiet czytelnik odsłaniała kolejne etapy życia Naczelnika pierwszego narodowego powstania. Cezurami dla poszczególnych części pakietu, ułożonych zgodnie z chronologią biografii bohatera, są znaczące daty z historii Polski i historii powszechnej.  

Ważną część pakietu stanowi moduł Baza wiedzy zawierający: słowniki biograficzny i pojęć, zbiór cytatów, propozycje trzech spacerów po Warszawie i Krakowie oraz materiały dydaktyczne adresowane do nauczycieli.  Słownik pojęć jest zbiorem wszystkich zagadnień, które pojawiły się w pakiecie – uporządkowane alfabetycznie, wzbogacone dodatkową ikonografią mogą stać się doskonałym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej w pakiecie. Słownik biograficzny zawiera ilustracje oraz krótkie biogramy osób występujących w poszczególnych częściach.

W materiałach dydaktycznych można znaleźć zbiór cytatów ze źródeł z epoki. Odnoszą się one do wydarzeń opisywanych w pakiecie, a także uzupełniają omawiane treści. Dodatkowo, są przygotowywane propozycje scenariuszy lekcji oraz opracowania źródeł, które można wykorzystać na lekcjach.

Materiał wpisuje się w założenia podstawy programowej, jak i podstawy dla uczniów polskich uczących się za granicą. Pakiet odwołuje się do metody case study – na „wielką” historię patrzymy przez los jednostki i za jego pomocą pokazujemy najważniejsze aspekty rzeczywistości, w której żył i działał Tadeusz Kościuszko.

Pakiet znajduje się na stronie www.kosciuszko.muzhp.pl