Dorośli i seniorzy

Spacery tematyczne

 

  1. Łazienki Królewskie - podczas spaceru po Łazienkach Królewskich uczestnicy zobaczą najważniejsze obiekty letniej rezydencji Stanisława Augusta Poniatowskiego,  dowiedzą się zarówno o działalności kulturalnej króla jak i poznają ciekawe szczegóły z codziennego życia monarchy
  2. Śladami insurekcji kościuszkowskiej - trasa spaceru wiedzie po Starym Mieście przez miejsca  związane burzliwymi wydarzeniami  z 1794 roku w Warszawie.
  3. Noc listopadowa - spacer po Łazienkach Królewskich, podczas którego uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami z 29 listopada 1830 roku.

 

Rezerwacje i koszty: tel. (22) 211 90 49, e-mail: oferta.edu@muzhp.pl

 

Osoby zainteresowane historią Warszawy zapraszamy do pobrania naszych jednodniówek z trasami spacerów:

  1. Śladami miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,
  2. Śladami teatrów międzywojennych,

 

Wykłady dla Uniwersytetu III Wieku

Na wykłady przyjeżdżamy do siedziby Uniwersytetu, wykład trwa 90 minut.

Wykład należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

tel. (22) 211 90 47; e-mail: oferta.edu@muzhp.pl

 

  1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii insygniów koronacyjnych.
  2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego: geneza ziemiaństwa - rycerz, szlachcic Sarmata, ziemianin. Tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego.  Architektura.
  3. Jan Karski – wykład prezentujący postać emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.
  4. Tadeusz Kościuszko – wykład poświęcony życiu i działalności przywódcy powstania kościuszkowskiego.
  5. Pani na Puławach – wykład prezentujący postać Izabelli Czartoryskiej.