Dorośli i seniorzy

Spacery tematyczne

Osoby zainteresowane historią Warszawy zapraszamy do pobrania naszych jednodniówek z trasami spacerów:

  1. Śladami miejsc związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości
  2. Śladami teatrów międzywojennych

 

Wykłady dla Uniwersytetu III Wieku

Na wykłady przyjeżdżamy do siedziby Uniwersytetu, wykład trwa 90 minut.

Wykład należy zamówić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

tel. (22) 211 90 47, (22) 211 90 08; e-mail: oferta.edu[at]muzhp.pl

  1. Regalia polskie - wykład z prezentacją poświęcony historii insygniów koronacyjnych.
  2. Na ziemiańskim dworze – wykład z prezentacją. W trakcie zajęć poruszane są następujące tematy: dwór polski na tle kontekstu historycznego: geneza ziemiaństwa - rycerz, szlachcic Sarmata, ziemianin. Tradycja i obyczajowość dworu szlacheckiego.  Architektura.
  3. Jan Karski – wykład prezentujący postać emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego.
  4. Tadeusz Kościuszko – wykład poświęcony życiu i działalności przywódcy powstania kościuszkowskiego.
  5. Pani na Puławach – wykład prezentujący postać Izabelli Czartoryskiej.

 

2015-05-28