Wystawa o "Kurierze z Warszawy" w BUW

„Jan Nowak-Jeziorański. Misja: Polska” to tytuł wystawy planszowej przygotowanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Muzeum Historii Polski z okazji 100. rocznicy urodzin polskiego emisariusza. Ekspozycja została otwarta 18 listopada 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie i będzie czynna do 16 grudnia.


 
dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro

 

Otwarcia wystawy dokonali dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich Adolf Juzwenko i dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro. Obaj podkreślali niezwykły wkład i zaangażowanie Nowaka – Jeziorańskiego w powstanie suwerennej Polski.  Dr Juzwenko przypomniał, że legendarny Emisariusz przekazał swoje bezcenne archiwum właśnie wrocławskiemu Zakładowi. Z kolei obecny podczas otwarcia kurator wystawy Mariusz Urbanek mówił, że z badania opinii publicznej wynika, iż postać Jeziorańskiego jest coraz mniej znana i dlatego przygotowanie ekspozycji jest jednym z powodów aby ten stan zmienić.

 

 
dyrektor Zakładu Narodowego Ossolińskich Adolf Juzwenko


Na wystawę składają się 24 plansze przedstawiające życie Jana Nowaka-Jeziorańskiego – począwszy od czasów gimnazjalnych, przez okres wojny, działania  w ramach Akcji „N”, wreszcie pobyt w USA, kiedy został konsultantem Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA i współpracował z kolejnymi czterema prezydentami.

 

 
kurator wystawy Mariusz Urbanek


Tematem ekspozycji są także związki Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławiem i Ossolineum, gdzie znajduje się obecnie jego bardzo bogate archiwum (dokumenty z działalności politycznej, w tym: skrypty audycji z Radia Wolna Europa, bogatą korespondencję m.in. z Jerzym Giedroyciem, Gustawem Herling-Grudzińskim, Kazimierzem Wierzyńskim, Witoldem Gombrowiczem).

 Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy, w czasie II wojny światowej trzykrotnie przedzierał się z okupowanej Polski do polskich władz w Londynie. Po wojnie przez ćwierć wieku kierował Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, tworząc stację, której słuchali wszyscy, którzy chcieli poznać wolną od propagandy prawdę o Polsce. Później w USA, jako konsultant Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA i jeden z dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej skutecznie zabiegał o przyjęcie Polski do NATO. W wolnej Polsce przekonywał rodaków do głosowania za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zmarł 20 stycznia 2005 roku, niecałe 8 miesięcy po przystąpieniu Polski do UE.

 

 
 
 
 
Fot. MHP/ Łukasz Kubacki
2014-11-18