Zespół

Dyrektor
Robert Kostro
info[at]muzhp.pl
 
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
Piotr Podgórski
piotr.podgorski[at]muzhp.pl

Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych
Anna Piekarska
anna.piekarska[at]muzhp.pl


SEKRETARIAT
Monika Ciszewska
Dorota Zielińska

tel. 22 211 90 02
info[at]muzhp.pl
 
DZIAł WYDAWNICTW I ZASOBÓW CYFROWYCH
Kierownik Dorota Szkodzińska
tel. 22 211 90 04
dorota.szkodzinska[at]muzhp.pl
 
DZIAŁ EDUKACYJNY
p.o. Kierownika Gabriela Sierocińska-Dec
tel. 22 211 90 08
gabriela.sierocinska[at]muzhp.pl
 
BIBLIOTEKA
Katarzyna Pawlicka
tel. 22 211 90 21
katarzyna.pawlicka[at]muzhp.pl
 
DZIAŁ WYSTAWIENNICZY
Kierownik Monika Matwiejczuk
tel. 22 211 90 48
monika.matwiejczuk[at]muzhp.pl

DZIAŁ WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik dr hab. Piotr Ugniewski
tel. 22 211 90 25
piotr.ugniewski[at]muzhp.pl

DZIAŁ PROMOCJI
Kierownik Marek Stremecki
Rzecznik Prasowy
tel. 22 211 90 11
marek.stremecki[at]muzhp.pl
 
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Kierownik Piotr Podgórski
tel. 22 211 90 03
piotr.podgorski[at]muzhp.pl

DZIAŁ INWESTYCJI
Kierownik Paweł Jarczewski
tel. 22 211 90 63
pawel.jarczewski[at]muzhp.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa
Joanna Dominiak
tel. 22 211 90 16
joanna.dominiak[at]muzhp.pl
 
Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju
Lena Dąbkowska-Cichocka
tel. 22 211 90 57
lena.cichocka[at]muzhp.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Budowy Wystawy Stałej
Agnieszka Celeda
tel. 22 211 90 69
agnieszka.celeda[at]muzhp.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Badawczych
dr hab. Michał Kopczyński
michal.kopczynski[at]muzhp.pl
 
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Płac
Magdalena Olechno
magdalena.olechno[at]muzhp.pl