Zespół

Dyrektor
Robert Kostro
info[at]muzhp.pl
 
Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych
Piotr Podgórski
piotr.podgorski[at]muzhp.pl

Z-ca Dyrektora ds. Merytorycznych
Anna Piekarska
anna.piekarska[at]muzhp.pl

SEKRETARIAT
Monika Ciszewska
Dorota Zielińska

tel. 22 211 90 02
info[at]muzhp.pl

DZIAŁ BUDOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik Agnieszka Celeda
tel. 22 211 90 69
agnieszka.celeda[at]muzhp.pl

DZIAŁ ZBIORÓW
Kierownik Monika Matwiejczuk
tel. 22 211 90 48
monika.matwiejczuk[at]muzhp.pl

Główny konserwator Aleksandra Wróbel
tel. 22 211 90 53
aleksandra.wrobel[at]muzhp.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY WYSTAWY STAŁEJ
Kierownik dr hab. Piotr Ugniewski
tel. 22 211 90 25
piotr.ugniewski[at]muzhp.pl

DZIAŁ INWESTYCJI
Kierownik Paweł Jarczewski
tel. 667 928 489
pawel.jarczewski[at]muzhp.pl

DZIAŁ EDUKACYJNY
Kierownik Gabriela Sierocińska-Dec
tel. 22 211 90 08
gabriela.sierocinska[at]muzhp.pl

DZIAŁ PROJEKTÓW KULTURALNYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Kierownik Wojciech Kalwat
tel. 22 211 90 73
wojciech.kalwat[at]muzhp.pl
 
DZIAŁ WYDAWNICTW I ZASOBÓW CYFROWYCH
Kierownik dr Mikołaj Mirowski
tel. 22 211 90 04
mikolaj.mirowski[at]muzhp.pl.pl
 
DZIAŁ PROMOCJI
Kierownik Marek Stremecki
Rzecznik Prasowy
tel. 22 211 90 11
marek.stremecki[at]muzhp.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY
Kierownik Marta Szymańska-Leszczyńska
tel. 22 211 90 80
marta.leszczynska[at]muzhp.pl

KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa Joanna Dominiak
tel. 22 211 90 16
joanna.dominiak[at]muzhp.pl
 
Samodzielne Stanowisko ds. Koordynacji Projektów Badawczych
dr hab. Michał Kopczyński
michal.kopczynski[at]muzhp.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Płac
Magdalena Olechno
magdalena.olechno[at]muzhp.pl

BIBLIOTEKA
Katarzyna Pawlicka
tel. 22 211 90 21
katarzyna.pawlicka[at]muzhp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Paweł Pogorzelski
tel. (+48) 888 050 176
daneosobowe[at]muzhp.pl